ชื่อ - นามสกุล :นางนิวา ทาสีดา
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :บริหารงานงบประมาณ/การเงิน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ/การเงิน