ชื่อ - นามสกุล :นายก่อเกียรติ นนทะโคตร
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :9 หมู่ 1 ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย 42170
Telephone :0892765651
Email :korkiat08@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา